Το Ελληνικό Αλφάβητο Εκτύπωση

The Greek alphabet

  • Κατάρρευση του Μηκυναϊκού πολιτισμού collapse (γύρω στο 1200 π.Χ.)
  • Η γραφή εξαφανίστηκε από την Ελλάδα (σκοτεινοί χρόνοι)
  • Στο τέλος του 9ου αι. π.Χ. και στις αρχές του 8ου, υιοθετήθηκε μια γραφή βασισμένη στο Φοινικικό συλλαβάριο, με αχρείαστα σύμβολα συμφόνων να χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τα ελληνικά φωνήεντα (= ελληνικό αλφάβητο)

 

Η Αττική- Ιωνική Διάλεκτος

  • Η ελληνική διάλεκτος με την μεγαλύτερη επιρροή ομιλούταν στην Αθήνα και ονομαζόταν Αττική
  • Η Αττική και η Ιωνική- η μορφή της γλώσσας που ομιλούταν στις ελληνικές πόλεις- κράτη στις ακτές της Μ. Ασίας που ήταν απέναντι από την Αθήνα ασκούσαν σημαντική επιρροή η μία στην άλλη ως οι προτιμούμενες μορφές της γλώσσας για ρητορικούς και φιλοσοφικούς λόγους και κατέληξε στην δημιουργία μιας νέας διαλέκτου που ονομάζεται Αττική- Ιωνική.

 

Το Ελληνικό Αλφάβητο

 

Ελληνικό Αλφάβητο-Κλασική Αττική Προφορά

 

Δείγμα Κειμένου στα Ελληνικά

 

Αρχαία Ελληνική Επιγραφή

<Οι απαρχές Ελληνιστική Κοινή>