Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας Εκτύπωση

Εξετάσεις Ελληνομάθειας : Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με με τις εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας.

Κανάλι Ελληνικής Γλώσσας του Παπαλοϊζου : Σειρά 17 εκπαιδευτικών βίντεο που έχουν σκοπό να εισάγουν τον αρχάριο χρήστη σε βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις της ελληνικής γλώσσας.