Hellenic Culture Centre (Řecko) Tisk

Řecké kulturní centrum (Hellenic Culture Centre), založené v r. 1995, je jedna z prvních nestátních vzdělávacích institucí poskytujících výuku řečtiny jako cizího/druhého jazyka pro dospělé. Specializuje se na vzdělávací programy pro učitele jazyků. Cílem instituce je podpora studia a výuky jazyků a přispění ke vzdělávání dospělých a k metodice multikulturního vzdělávání. Centrum se zvlášť specializuje na programy určené pokročilým studentům řečtiny a profesionálům pracujícím s řeckým jazykem (řecký jazyk pro tlumočníky a překladatele, program řecké literatury, “Katharevusa”- formální archaizující jazyk, zdokonalovací program, právnická terminologie). Od r. 2000 centrum také organizuje ucelenou řadu vzdělávacích seminářů pro lektory řečtiny jako cizího/druhého jazyka, kteří pracují v Řecku i mimo něj. Semináře jsou zahrnuty do vzdělávací databáze Comenius/ Grundtvig a část z nich je rozvíjena v e-learningové platformě centra.