Action Synergy SA (Řecko) Tisk

 

Action Synergy a.s. je firma zabývající se výzkumem a vývojem v oboru informačních a komunikačních technologií a aplikacemi založenými na vzdělávání a vědomostech, která se aktivně podílí na vývoji vzdělávacích technologií, školících metodologií a rozvoji e-learningových vzdělávacích kurzů. Action Synergy a.s. disponuje bohatou zkušeností v oblasti řízení a koordinace evropských programů. Organizace se od svého založení v r. 1987 účastnila významné řady vzdělávacích programů Evropské unie jako COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE, studium na dálku. Mezi hlavní oblasti specializace Action Synergy lze zahrnout: vývoj vzdělávacích technologií a e-learningových platforem, vývoj vzdělávacích kurzů a modulů za použití inovačních metodologií jako je e-learning/dálkové studium, analýza potřeb výuky, vývoj profesních profilů a seznamů dovedností a kompetencí, rozvoj spolupráce na místní, národní i mezinárodní úrovni, realizace výzkumu a studií.