Πιστοποίηση από τον οργανισμό ICC Εκτύπωση

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την online διδασκαλία των Ελληνικών, το οποίο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του GLOSSA 2, έλαβε επίσημη πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό ICC.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της πιστοποίησης, οι καθηγητές διδασκαλίας γλώσσας που συμμετέχουν (ή θα συμμετάσχουν στο μέλλον) στα online σεμινάρια που οργανώνονται από το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού και την Action Synergy θα είναι σε θέση να λάβουν επίσημη πιστοποίηση από αυτό τον διεθνή οργανισμό.