AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)

Přihlášení

Spolufinancovaná loga

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Level B1 PDF Tisk Email

B1 - Nezávislý uživatel

1. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

2. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.

3. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví.

4. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.

 

E-learningová platforma

e Learning Platform Glossa 1

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 18 

News from Greece

Glossa Poster